Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na usługi szkoleniowe, które są dostępne dla samozatrudnionych, mikro, makro i średnich przedsiębiorców. Z dofinansowań szkoleń fryzjerskich i rozwojowych można korzystać na terenie całego kraju (bez względu na to, gdzie prowadzisz firmę). 

Szkolenia Finansowane są z KFS, czyli Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz BUR, czyli Bazy Usług Rozwojowych (w zależności od terminu i Twojego regionu), w ramach programów realizowanych przez PARP.

Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań, dzięki którym zweryfikujemy, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania. Twoje dane są w pełni bezpieczne i pozostaną poufne.

Po wypełnieniu formularza — skontaktujemy się z Tobą z decyzją zwrotną, z jakich programów dofinansowań obecnie możesz skorzystać. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

doradca klienta Martyna Waleczek
szkolenia@dylik.pl

+48 794 543 090

    *jeżeli firma ma już zamknięty „księgowo” rok to podaje dane za 2022,2021,2020,2019

    **W przypadku gdy firma jest na książce przychodów i rozchodów KPiR, wpisujemy „nie dotyczy”

    Liczba zatrudnionych – liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.

    **Kurs Euro 2019 4,2585 2020 4,6148 2021 4,5994 2022 4,6899

    Ewidencja za 2022 obejmuje jedynie firmy, które mają już dane obrachunkowe za 2021 rok.