Kurs online Mental 3.1

What Will You Learn?

 • Poznasz trójpodział mózgu.
 • Zrozumiesz mechanizm działania emocji.
 • Dowiesz się, jaką rolę emocje odgrywają w procesie podejmowania decyzji oraz w sytuacjach stresogennych.
 • Zidentyfikujesz swoje typowe reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach biznesowych.
 • W praktyce (podczas ćwiczeń) nauczysz się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami w biznesie i życiu prywatnym.
 • Dowiesz się, jak wykorzystać emocje, aby przełożyły się na Twój sukces i zbliżały Cię do celu (poznasz konkretne techniki).
 • Poznasz rolę instynktu w podejmowaniu decyzji.
 • Nauczysz się rozpoznawać sygnały swojego instynktu i zrozumiesz jego mechanizm działania.
 • Dowiesz się, jak wykorzystać naturalny instynkt w osiąganiu celów biznesowych.
 • Poznasz techniki zarządzania instynktem i kontrolowania go w decyzyjnych momentach.
 • Zrozumiesz rolę logicznego myślenia w procesie decyzyjnym.
 • Poznasz skutki podejmowania decyzji opartych wyłącznie na intelekcie.
 • Dowiesz się, jakie są narzędzia i metody analizy danych w biznesie.
 • Zrozumiesz, na czym polega kreatywność i innowacyjność.